نمونه کارها - هاور جعبه ای

خانه نمونه کارها – هاور جعبه ای

هاور جعبه ای

طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می نماید، تا از نظر گرافیکی نشانگر چگونگی نوع و اندازه فونت و ظاهر متن باشد. 

خلاقانه

نشسته تنها

خلاقانه

چهره زیبا

خلاقانه

عینک زرد

خلاقانه

قهوه داغ

خلاقانه

بانوی خندان

خلاقانه

دختر زیبا

X