همه پست های گیواوب

خانه مقالات ارسال شده توسط گیواوب
CMS چیست

CMS چیست؟

CMS (Content Management System) یا سیستم مدیریت محتوا، سیستم یا برنامه ای است که عمدتاً تحت وب بوده و برای کاربران متعدد با سطح دسترسی متفاوت امکان مدیریت محتوا، داده یا اطلاعات وب...
X